Stina Hörberg © 2007

 

 

 

Bakgrundsinformation och källtexter

Kapitel 3

Bengt Lindkvist(1999), ”Bemötandeutredning – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder”, SOU 1999:21

Kort information om handikappersättning (Riksförsäkringsverket 25 april 2004 www.rfv.se/forsak/famba/handik/)

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1999/2000: SfU3

 

Kapitel 4

(www.tpb.se) (mars 2004)

 

Kapitel 5

Therese Rudolfsson (2000) ”Utomlandsstudier och Funktionshinder”, tockholm: Socialhögskolan (på uppdrag av Sisus)

Information från:

Internationella Programkontoret för Utbildning,

Statens Institut för Särskilt Utbildningsstöd (Sisus) och

Monica Svalfors, nationell samordnare för funktionshindrade högskolestudenter, Stockholms Universitet

Information om vad en Syncentral är: (http://www.samhallsguiden.riksdagen.se/sg-802.asp- mars 2004)

Utdrag ur ”Regelverk för hjälpmedel 2000

Västra Götaland (http://wwwl.vgregion.se/handikapp/polriktlinjer/policy.htm) mars 2004 103

 

Kapitel 6

Utdrag ur läkarintyg av professor Björn Tengroth på S:t Eriks Ögonsjukhus, Karolinska Institutet i Stockholm

Bengt Lindkvist, ”Bemötandeutredning – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder”, SOU 1999:21

Therese Rudolfsson (se kap 5)

Utdrag ur SACO Student - Rättighetskatalogen – mars 2004.

http://www.rattighetskatalogen.se. (februari 2004)

 

Kapitel 7

Therese Rudolfsson (se kap 5)

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:496

Om Lönebidragsutredningen (SOU 2003:95) (www.sisus.se, mars 2004)

 

Kapitel 8

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:496

 

Kapitel 9

Utdrag ur Handikappombudsmannens beslut, handikappombudsmannen Lars Lööw 2002-05-14 (Dnr 1108/2001)

Therese Rudolfsson (se kap 5)

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:496 104

 

Kapitel 10

Information om personlig assistans från ”Göteborg Independent Living” (GIL) och Handikappades Samarbetsorgan (HSO), Göteborg

Therese Rudolfsson (se kap 5)

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:496

 

Kapitel 11

Information från Synskadades Riksförbund, Statistiska Centralbyrån och Handikappombudsmannen

Förordning 2000:630 om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:496

Anders Bergeskog (2001), ”Arbetsmarknaden för personer med funktionshinder – En länderjämförelse”. Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering (IFAU), Forskningsrapport 2001:11

Szebehely, Fritzell & Lundberg (2001), ”Funktionshinder och välfärd”, SOU 2001:56

  

 


Stina Hörberg är utbildad informatör och har en filosofie magisterexamen. Hon är drygt 30 år gammal och har bott två år på Irland där hon också utbildat sig till journalist. Stina är helt blind. Och arbetslös.Denna webplats är tillverkad av ICAP AB, Stockholm 2007.