Stina Hörberg © 2007

 

 

 

En arbetssökande
eller
Ett funktionshinder

 

Den synskadades möte med arbetslivet
- en levnadsberättelse

Webversion:

Förord
Inledning
Kapitel 1
Kapitel 2

Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kaiptel 6
Kapitel 7
Kapitel 8

Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Slutord
Bakgrundsinformation och källtexter

PDF-version

 

 


Stina Hörberg är utbildad informatör och har en filosofie magisterexamen. Hon är drygt 30 år gammal och har bott två år på Irland där hon också utbildat sig till journalist. Stina är helt blind. Och arbetslös.Denna webplats är tillverkad av ICAP AB, Stockholm 2007.